Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ