08 Φεβ

Έγκριση Έκδοσης Ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 2 ο /6-2-2017 συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ. Απόφασης:  59/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις». ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσο...

Περισσότερα
28 Δεκ

Αριθμ. Απόφαση: 388/2016«Έγκριση κανονισμού σήματος, Μεταλλίων και Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Νέστου».

Από το πρακτικό τησ με αριθμό 19/20-12-2016 συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 388/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση κανονισμού Σήματος, Μεταλλίων και Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Νέστου». ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσ...

Περισσότερα