Αριθμ. Απόφαση: 388/2016«Έγκριση κανονισμού σήματος, Μεταλλίων και Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Νέστου».

Από το πρακτικό τησ με αριθμό 19/20-12-2016 συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 388/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση κανονισμού Σήματος, Μεταλλίων και Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Νέστου».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσομπανόπουλος Ευάγγελος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραγεωργίου Γεώργιος