13 Ιουλ

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (8ο/12-7-2016 )

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης «Επιχείρησης μαζικής εστίασης, παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος και επιχείρηση αναψυχής» της κας Ανανιάδου Σόνιας του Κωνσταντίνου. Η επιχείρηση θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Κ...

Περισσότερα
09 Ιουν

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αρ. Απ. 19/2016)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό  6ο /8-6-2016 συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ.Αποφ: 19/2016 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρησ...

Περισσότερα
09 Ιουν

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αρ. Απ. 17/2016)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό  6 ο / 8-6-2016 συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ.Αποφ: 17/2016 Περίληψη: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για τη χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφω...

Περισσότερα
09 Ιουν

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αρ. Απ. 16/2016)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό  6ο /8-6-2016 συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ.Αποφ: 16/2016 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση...

Περισσότερα
09 Ιουν

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αρ. Απ. 15/2016)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό  6ο /8-6-2016 συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ.Αποφ: 15/2016 Περίληψη: «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρη...

Περισσότερα
09 Ιουν

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αρ. Απ. 14/2016)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό  6ο /8-6-2016 συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ.Αποφ: 14/2016 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρησ...

Περισσότερα