Έγκριση περί καθορισμού του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & φωτισμού (αρ.απ.276/2018)

Έγκριση περί καθορισμού του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & φωτισμού (αρ.απ.276/2018)