Αποφάσεις περί κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων , περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου (αρ. απ. 153/2018)
Έγκριση Κανονισμού για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (αρ. απ.154/2018)
Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων (αρ. απ. 197/2018)