Ανοιχτός Διαγωνισμός "Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νέστου"

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Ναυαγοσωστική Κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νέστου», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.