Προκήρυξη για τη Μίσθωση Μηχανημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.