Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη 25/10/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αριθ.Πρωτ.:15908

 

 

 

 

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 

Ο Δήμαρχος Νέστου

 

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν.4623/2019

 

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου έως την ημέρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από βιογραφικό σημείωμα.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου.

 

 

Ο Δήμαρχος Νέστου

 

 

Μιχαηλίδης Σάββας