Γραφείο Δημάρχου

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνο:
25913 50102 - 103
Φαξ:
25910 23700
dimosnestou1@gmail.com
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Τηλέφωνο:
25913 50108
Φαξ:
25910 23700
dimosnestou1@gmail.com
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Τηλέφωνο:
25913 50106
Φαξ:
2591023700
dimosnestou1@gmail.com

Γραφεία Αντιδημάρχων

Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού &
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου,
Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνο:
25910 25650
2591 350183
Φαξ:
25910 23700
kathariothtanestou@gmail.com
Τεχνικών Έργων,
Υπεύθυνος Ηλεκτρομηχανολογικού Eξοπλισμού,
Εποπτεία Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τηλέφωνο:
25913 50140
Φαξ:
25910
23700
 
Τουριστικής Ανάπτυξης - Πρωτογενούς Τομέα Αλιείας
Δημοτικής Ενότητας Κεραμωτής
Τηλέφωνο:
25910 51859
Φαξ:
25910 51856
 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνοτροφίας
Δημοτικής Ενότητας Ορεινού
Τηλέφωνο:
25913 50401
Φαξ:
25910 57191
 
Οικονομικών Τηλέφωνο:
2591350113
 
Φαξ:
2591023700
 

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Διευθυντή Τηλέφωνο:
25913 50104
Φαξ:
25910 25273
kontostolisnikolaos@0937.syzefxis.gov.grΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

 
Γραφείο Προϊσταμένου Τηλέφωνο:
25913 50120
Φαξ:
25910 25273
leontispanagiotis@0937.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Δημοτικών Προσόδων Τηλέφωνο:
25913 50111 - 112
Φαξ:
25910 25273
 
Γραφείο Λογιστηρίου Τηλέφωνο:
25913 50120 - 121 - 124
Φαξ:
25910 25273
lazaridistheodosios@0937.syzefxis.gov.gr
tsiminikatina@0937.syzefxis.gov.gr
 
Γραφείο Προμηθειών Τηλέφωνο:
25913 50185-186
Φαξ:
2591350187
konsoulasdimitrios@0937.syzefxis.gov.gr
 
Ταμείο Τηλέφωνο:
25913 50123
Φαξ:
25910 25273
kousloglougeorgia@0937.syzefxis.gov.gr
 
Γραφείο Μισθοδοσίας Τηλέφωνο:
25913 50112
Φαξ:
25910 25273
toliaridisgeorgios@0937.syzefxis.gov.gr
 


Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

 
Γραφείο Προϊσταμένης
Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο:
25913 50151
Φαξ:
25910 22248
pantazipinelopi@0937.syzefxis.gov.gr
Πρωτόκολλο Τηλέφωνο:
25913 50153 - 154
Φαξ:
25910 22248
maragkoupanagiota@0937.syzefxis.gov.gr
Δημοτολόγιο - Μητρώα Αρρένων -
Εκλογικοί Κατάλογοι - Ιθαγένεια -
Πολιτογράφηση
Τηλέφωνο:
25913 50160 - 165
Φαξ:
25910 22248
gabrihlidisnikolaos@0937.syzefxis.gov.gr
maniougesthimani@0937.syzefxis.gov.gr 
katharopoulousofia@0937.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Δημοτικό Κοιμητήριο
Τηλέφωνο:
25913 50156
Φαξ:
25910 22248
 
Γραμματεία Δημοτικού Συμβούλιου Τηλέφωνο:
25913 50115-116
Φαξ:
25910 23700
 
miskakiartemis@0937.syzefxis.gov.gr
kontosteliosm@0937.syzefxis.gov.gr
ΕΛΓΑ Τηλέφωνο:
25913 50164
Φαξ:
25910 22248
maragkoupanagiota@0937.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφείο Διευθυντή Τηλέφωνο:
25913 50171
Φαξ:
25910 50141
lovouloukiriaki@0937.syzefxis.gov.gr
 
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τηλέφωνο:
25913 50141-145-146
25913 50142-173
Φαξ:
25913 50141
25910 23700
siopiathina@0937.syzefxis.gov.gr
sidiropoulosdimitrios@0937.syzefxis.gov.gr 
Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης Τηλέφωνο:
25913 50170 
Φαξ:
25913 50141
mpakamaria@0937.syzefxis.gov.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος -
Καθαριότητας -
Ανακύκλωσης & Συντήρηση Πρασίνου
Τηλέφωνο:
25913 50183
Φαξ:
25913 50141
 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Τηλέφωνο:
25913 50193
Φαξ:
25910 23700
drosoumaria@0937.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής

Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης
& Πληροφορικής
Τηλέφωνο:
25913 50184
Φαξ:
25910 25273
karageorghismini@0937.syzefxis.gov.gr

Γραφειο Ο.Γ.Α.

Γραφειο Ο.Γ.Α. Τηλέφωνο:
25913 50130 - 131
Φαξ:
25910 22248
karageorgiougeorgios@0937.syzefxis.gov.gr
andreadousapfo@0937.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου Τηλέφωνο:
25913 50106
Φαξ:
2591023700
dimosnestou1@gmail.com

Δημοτική Ενότητα Κεραμωτής

Δημοτική Ενότητα Κεραμωτής Τηλέφωνο:
25913 50500 - 503
Φαξ:
25910 51856

Δημοτική Ενότητα Ορεινού

Δημοτική Ενότητα Ορεινού Τηλέφωνο:
25913 50400 - 401
Φαξ:
25910 57061
25910 57191