Γραφείο του Δημότη

Δημαρχείο, Πρεμετής, 64200, Χρυσούπολη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2591350106
 
Ο Δήμος Νέστου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του, έχει θέσει σε λειτουργία τη νέα Υπηρεσία του Δήμου «Γραφείο του Δημότη».
Στην υπηρεσία μας αυτή μπορούν να καλούν με αστική χρέωση όλοι οι δημότες και να γνωστοποιούν στο Γραφείο του Δημότη οποιοδήποτε αίτημά τους χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση (λάμπες, λακούβες, σκουπίδια, ανακύκλωση, κλπ).
Το Γραφείο του Δημότη είναι ο μοναδικός δέκτης τέτοιων τηλεφωνικών αιτημάτων.
Η διαδικασία που ακολουθείται έχει την παρακάτω μορφή:
  • Τηλεφωνική λήψη του Αιτήματος απο το Γραφείο του Δημότη.
  • Προώθηση του Αιτήματος στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
  • Απάντηση/Ενημέρωση του Δημότη για την διεκπεραίωση ή την πορεία εξέλιξης του Αιτήματος του.