Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική την 22-1-2016

oikonomiki 22-1-2016-20160122-121159_198 from Municipality Nestos on Vimeo.