Χορήγηση Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Για την χορήγηση Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας απαιτούνται τα δικαιολογητικά :Για Ανήλικο :
  1. Αίτηση του γονέα
  2. Αστυνομική ταυτότητα
  3. Φωτογραφία του ανηλίκου
  4. Παρουσία του ανηλίκου
Αν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας αφού πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση αστυνομικής ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας.
Για ενήλικο :
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Αστυνομική ταυτότητα
  3. Το έγγραφο στο οποίο υπάρχει το λάθος στοιχείο